Twee ereleden benoemd tijdens de traditionele oliebollenavond

Het bestuur van Limburgse Schaatsvrienden heeft twee leden benoemd tot erelid. Dat gebeurde vrijdagavond na de toertocht tijdens de traditionele oliebollenavond.
Marianne Waelpoel en Harrie Janssen ontvingen uit handen van voorzitter Jan de Koning de bijbehorende oorkonde.
Marianne is al jaren deurcontroleur op de zaterdagochtenden in de ijshal. Daarnaast vervult ze als actief lid van de activiteitencommissie op de achtergrond allerlei taken. Tijdens schaatswedstrijden voorziet ze de jury en wedstrijdleiders van koffie en vlaai. In de zomer doet ze dat ook bij de regionale skeelerwedstrijd. En toen we dit jaar met de marathonschaatsers uit het Gewest Zuid in Limburg gingen fietsen, stond ze ook klaar om de catering te verzorgen.
Harrie Janssen is al vele jaren verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Bij de start van het schaatsseizoen is dat altijd een drukke periode. In het verleden heeft hij ook bestuursfuncties bekleed. De communicatie naar de leden toe verloopt altijd via Harrie.
Om te benadrukken dat hun werkzaamheden worden gewaardeerd, zijn beiden in het zonnetje gezet.