Ambtenaren provincie Limburg krijgen schaatsles

Ongeveer 40 medewerkers van de provincie Limburg stonden afgelopen week op de ijsbaan in Geleen. Ze deden mee aan een schaatsclinic van Limburgse Schaatsvrienden. De komende weken maken zij kennis met onze prachtige sport. Drie keer kunnen zijn gebruik maken van een speciale introductieleskaart. Deze clinic is een samenwerking met de personeelsvereniging.
Het initiatief daartoe is genomen door Peter Bakker, Marinda van den Eijnden en Tjeerd Okkes. Zij werken bij de provincie Limburg en zijn actief lid van Limburgse Schaatsvrienden. In het personeelsblad van de provincie hebben ze afgelopen jaar enthousiast verteld over het schaatsen en ook over de onzekere toekomst van de ijsbaan. Hierop ontstond het idee om collega's kennis te laten maken met het schaatsen. Voor sommigen is het een hernieuwde kennis. Anderen stonden voor het eerst op noren. Aanvankelijk pakten enkele een rekje, maar voordat de les voorbij was schaatste iedereen zonder steun over de baan.

Nieuwe leden
Door het geven van clinic's hebben we het afgelopen jaar al ruim 40 leden mogen begroeten. Ook anderen kunnen dat voor hun bedrijf, buurt of familie organiseren. Meld je dan even bij het bestuur.

Meer foto's zijn te vinden op onze Facebook pagina