Toertochten

Op regelmatige momenten in het schaatsseizoen is er voor onze leden de mogelijkheid om op je eigen niveau maar toch prestatief te schaatsen. We onderscheiden toertochten en insigneschaatsen.

 

Om te trainen voor de superprestatietocht is er om de 2 à 3 weken een toertocht op zaterdag van 17.45 tot 18.45 uur. Deze toertochten zijn gratis voor alle ijsverenigingsleden die lessen volgen (op vertoon van geldig lidmaatschapspasje). Tijdens de toertochten worden de groepen begeleid door verschillende trainers. Elke trainer rijdt met een andere snelheid, de langzaamste rijdt rondjes van ± 2 minuten en de snelste rijdt rondjes van ± 43 seconden. Mensen die geen lid zijn en/of geen les nemen bij Glanerbrook betalen een nog vast te stellen bedrag (ca. € 4,00)

De toertochten worden afgesloten met een superprestatietocht. Iedere deelnemer kan 2 uur gaan schaatsen. Tijdens deze 2 uur is het toegestaan om pauze te nemen zolang men wil. Men is niet verplicht om 2 uur vol te maken. Men dient zich wel af te melden bij de teller/organisatie.
1 ronde wordt gerekend als:
410 meter voor de minder snelle schaatser (buitenwedstrijd baan)
390 meter voor de geoefende schaatsers (binnen wedstrijdbaan)
380 meter voor de gevorderde schaatsers (inrij baan)

 

Insigneschaatsen
Bij het insigneschaatsen is het de bedoeling dat binnen precies één uur, een van tevoren afgesproken aantal rondjes wordt geschaatst. Deze rondjes worden geschaatst op de 400 meter buitenbaan. Er wordt geschaatst met een vaste groep die van tevoren zo is opgegeven, of bij individuele opgave in een groep die wordt aangewezen. Hoeveel rondjes wordt geschaatst is afhankelijk van de gewenste medaille, geslacht en leeftijd. Zie onderstaand schema.