Bestuur

De samenstelling van ons bestuur:

• Voorzitter: Jan de Koning
• Vicevoorzitter: Johan den Ouden
• Secretaris: Nico Pleeging
• Penningmeester: Peter Lemmens
• Activiteitencommissie: Editha van Rheenen
• PR commissie: Erwin Kerstges
• Technische Commissie: Johan den Ouden
• Baancommissie: Harold Smelt


Bestuursondersteunend:

• Ledenadministratie: Harrie Janssen
• Notulen: Josien Jobsen-Korver