Verenigingsactiviteiten

Naast de trainingen en wedstrijden organiseren we als vereniging ook nog andere activiteiten. Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die we zoal organiseren.

 

 

 

 

 

 

Toertochten

Ieder winterseizoen organiseren we op vrijdagavond 6 Toertochten als gratis activiteit voor alle leden.
Op deze avonden schaatst ieder lid in zijn eigen tempo, evt. in kleine zelf te vormen groepjes een uur lang rondes. Alle leden kunnen hieraan zonder schaatsabonnement, gratis deelnemen.

Diplomaschaatsen voor de jeugd

De jeugdleden leggen schaatsproeven af om te kijken wat de gemaakte vorderingen zijn.
De resultaten worden vastgelegd op het uit te reiken diploma.

Schaatskamp voor de jeugd

In de herstvakantie proberen we een schaatskamp te organiseren voor de jeugd. We gaan van maandag tot en met vrijdag naar een ijsbaan ergens in Nederland. Meer informatie over het schaatskamp vind je hier.

Insigneschaatsen

Aan het einde van het seizoen vind het Insigneschaatsen plaats, het doel hierbij is om in een uur tijd zo veel mogelijk rondes te rijden.
* Voor de jeugdleden tot en met 14 jaar is een tellijst, zodat de ronden geteld kunnen worden.
* Overige deelnemers kunnen zelf hun gereden ronden tellen of bij aanvang een tellijst vragen.
* Alle deelnemers krijgen een certificaat waarop het aantal ronden vermeld staat.
* Het is geen wedstrijd, maar een individuele prestatie in duo's.
* Deelnemers kunnen zelf duo's maken op de baan.

Meer informatie over het Insigneschaatsen vind je hier.

Slijpavond

Aan het begin van het seizoen wordt voor belangstellenden een praktijkavond georganiseerd om de kunst van het slijpen van de schaats onder de knie te krijgen.

Oliebollenavond

De jaarlijkse afsluiting van het jaar met heerlijke oliebollen en wafels na de training.

Algemene Ledenvergadering

2 keer per jaar, in het voorjaar en rond de start van het schaatsseizoen, wordt er een ALV georganiseerd. De stukken voor de ALV (notulen, evt. andere stukken) staan hier in het ledenportaal (hiervoor moet je ingelogd zijn).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten Overzicht