Vacatures

Er is veel te doen in de vereniging. Voor onderstaande werkzaamheden zoeken we nog hulp. Van elke taak is kort beschreven wat deze inhoudt en hoeveel tijd je er ongeveer mee bezig bent. Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Vraag de contactpersoon.

Er zijn vacatures voor:

Algemeen

·       Backup System administrator AllUnited

Bijna het gehele beheer van de vereniging wordt geregeld via het programma AllUnited, bijvoorbeeld financiën, communicatie, documentatie en de website. Momenteel hebben we maar 1 System administrator, dat maakt onze vereniging zeer kwetsbaar. Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur dan een email naar sysadmin@limburgseschaatsvrienden.nl

Bestuur

·        Voorzitter

De voorzitter is vaak eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en – samen met anderen – aan het samenwerkingsproces binnen de vereniging. Taken van de voorzitter bestaan bijv. uit:

o   Vergaderingen inhoudelijk voorbereiden, leiden en zorgen voor een proactieve besluitvorming.

o   De organisatie vertegenwoordigen naar binnen en buiten.

o   Externe contacten onderhouden. Bijv. op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen, gemeentelijk beleid en ontwikkelingen op het terrein van accomodatiebeheer, beleid en bestuur.

o   Het functioneren van organisatie, bestuur en bestuursleden monitoren.

 Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur een email naar voorzitter@limburgseschaatsvrienden.n

·        Vicevoorzitter

De vicevoorzitter is back-up van de voorzitter. De vicevoorzitter moet dus op de hoogte zijn van de taken van de voorzitter en hem/haar kunnen vervangen als hij/zij afwezig is.

Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur een email naar vicevoorzitter@limburgseschaatsvrienden.nl

Commissie Langebaan algemeen

·        Coördinator Commissie Langebaan algemeen

Als coördinator van een commissie moet je zorgdragen voor een goede planning van alle activiteiten die bij jouw commissie horen, en communiceren met het bestuur en andere commissies. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het organiseren van de commissievergaderingen, verdelen van taken met andere commissieleden en communiceren met de PR commissie over verslagen van activiteiten. Het is dus niet nodig om zelf bij alle activiteiten betrokken/aanwezig te zijn! De Commissie Langebaan Algemeen heeft momenteel 4 leden en vergadert ongeveer 4 keer per jaar.

Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur een bericht naar tc@limburgseschaatsvrienden.nl

·        Algemeen lid

Als lid van de commissie Langebaan Algemeen help je mee om activiteiten rondom de ijsbaan in Geleen te organiseren. Bijvoorbeeld het (mede) organiseren van bijv. toertochten, clubkampioenschappen, Insigneschaatsen, clinics en sportdagen voor jeugd. De  Commissie Langebaan Algemeen heeft momenteel 4 leden en vergadert ongeveer 4 keer per jaar.

Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur een bericht naar tc@limburgseschaatsvrienden.nl

Baancommissie

·        Klokker

Als klokker help je mee met de handmatige tijdsregistratie van deelnemers aan een wedstrijd. De vereniging zorgt uiteraard voor goede stopwatches.

Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur dan een mail naar bcgeleen@limburgseschaatsvrienden.nl

·        Jurylid

Als jurylid houd je toezicht op wedstrijden. Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur dan een mail naar bcgeleen@limburgseschaatsvrienden.nl

·        Starter

Als starter start je zelfstandig wedstrijden op baan-/clubniveau onder leiding van een scheidsrechter regionaal-gewestelijk. Het gaat dus alleen om wedstrijden die bij onze baan/voor onze club georganiseerd worden. Van een starter op baan-/clubniveau wordt verwacht dat je kennis van zaken hebt omtrent wedstrijdregels die relevant zijn voor de functie starter en dat je kunt samenwerken in een team van juryleden. Voor meer informatie over de starter baan-/clubniveau lees hier verder. Tijdsinvestering per wedstrijd: ca. 1,5 – 2 uur.

Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur dan een mail naar bcgeleen@limburgseschaatsvrienden.nl

·        Scheidsrechter

Als scheidsrechter leid je zelfstandig wedstrijden op nationaal niveau. Je past de regels en reglementen toe en geeft leiding aan het jurycorps. Je hebt de belangrijke taak om de wedstrijd in goede banen te leiden, overzicht te houden en alle andere juryleden goed te laten functioneren. Tijdsinvestering per wedstrijd: ca. 1,5 – 2 uur.

Om scheidsrechter te kunnen worden, moet je een opleiding volgen. Deze wordt uiteraard vergoed door onze vereniging.

De opleiding is vooral een individueel leertraject en bestaat uit:

o   Intakegesprek. Het intakegesprek bepaalt of je toegelaten wordt tot de opleiding. Daarnaast wordt in goed overleg met de docent bepaalt hoe jouw persoonlijke leertraject er uit gaat zien.

o   Bijeenkomsten. De opleiding bestaat uit 7 of 8 bijeenkomsten en volg je met een vaste groep medecursisten. Met thema’s als communicatie, leiding geven, lotingen, regels en reglementen, omgaan met weerstand en omgaan met media komen aan bod.

o   Stageperiode. Ervaring opdoen in de praktijk is essentieel tijdens jouw leerproces. Onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter van nationaal niveau leid je zelfstandig een aantal nationale wedstrijden. Hierbij krijg je tussentijdse feedback van de docent om je leerdoelen te behalen.

o   Eindbeoordeling. De opleiding sluit je af met een eindbeoordeling. Deze bestaat uit:

o   Portfoliobeoordeling

o   Praktijkbeoordeling

o   Beoordelingsgesprek

Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur dan een mail naar bcgeleen@limburgseschaatsvrienden.nl

Commissie Inlineskaten

·        Coördinator Commissie Inlineskaten

Als coördinator van een commissie moet je zorgdragen voor een goede planning van alle activiteiten die bij jouw commissie horen, en communiceren met het bestuur en andere commissies. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het organiseren van de commissievergaderingen, verdelen van taken met andere commissieleden en communiceren met de PR commissie over verslagen van activiteiten. Het is dus niet nodig om zelf bij alle activiteiten betrokken/aanwezig te zijn!

Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur dan een email naar inlineskaten@limburgseschaatsvrienden.nl

·        Algemeen lid.

Als algemeen lid van de commissie Inlineskaten help je mee met het organiseren van de skeelertrainingen. Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur dan een email naar inlineskaten@limburgseschaatsvrienden.nl

 

 

Vrijwilligers Overzicht