Contactgegevens

Vragen of opmerkingen kun je mailen naar één van de volgende e-mailadressen:

  Algemene informatie over de vereniging info@limburgseschaatsvrienden.nl
  vragen over proeflessen proefles@limburgseschaatsvrienden.nl
Bestuur en commissies  
  Activiteiten commissie ac@limburgseschaatsvrienden.nl
  Baan/Technische commissie tc@limburgseschaatsvrienden.nl
  Bestuur  (alle bestuursleden) bestuur@limburgseschaatsvrienden.nl
  Commissie inlineskaten inlineskaten@limburgseschaatsvrienden.nl
  Jeugdcommissie jeugdcommissie@limburgseschaatsvrienden.nl
  PR commissie pr@limburgseschaatsvrienden.nl
  Sociale media social@limburgseschaatsvrienden.nl
Functies:  
  Voorzitter voorzitter@limburgseschaatsvrienden.nl
  Vice voorzitter vicevoorzitter@limburgseschaatsvrienden.nl
  Secretaris secretaris@limburgseschaatsvrienden.nl
  Algemeen bestuurslid bestuurslid@limburgseschaatsvrienden.nl
  Notulist van het bestuur notulistbestuur@limburgseschaatsvrienden.nl
  Ledenadministratie ledenadministratie@limburgseschaatsvrienden.nl
  System administrator (systeemproblemen met website of administratie) sysadmin@limburgseschaatsvrienden.nl
  Webmaster (inhoud op de website) webmaster@limburgseschaatsvrienden.nl
  Coördinator vrijwilligerspool vrijwilligerspool@limburgseschaatsvrienden.nl
  Coördinator VOG verklaringen vog@limburgseschaatsvrienden.nl
Vragen over wedstrijden:  
  Langebaan wedstrijdorganisatie bcgeleen@limburgseschaatsvrienden.nl
  Organisatie clubkampioenschappen clubkampioenschappen@limburgseschaatsvrienden.nl
  Marathon wedstrijdorganisatie marathon@limburgseschaatsvrienden.nl
  Clubkampioenschappen inlineskaten CKinline@limburgseschaatsvrienden.nl
Trainers:
 
  Trainer bostraining Brunssummerheide bostraining-brunssum@limburgseschaatsvrienden.nl
  Trainers bostraining Daniken bostraining-daniken@limburgseschaatsvrienden.nl
  trainerdeclaraties insturen aan trainerdeclaratie@limburgseschaatsvrienden.nl
  vragen over vaardigheidspaspoort vaardigheidspaspoort@limburgseschaatsvrienden.nl
Facturen of financiële zaken:  
  penningmeester penningmeester@limburgseschaatsvrienden.nl
  administratief assistent van de penningmeester admin@limburgseschaatsvrienden.nl