Uitleg lidmaatschap KNSB

Het kan zijn dat je onlangs een bericht van de KNSB hebt ontvangen waarin staat dat je afgemeld bent bij de KNSB. De vereniging sluit alleen een KNSB lidmaatschap af voor actief sportende leden en vrijwilligers. De peildatum hiervoor is 1 juli. Als je op dat moment geen actief sporter bij ons bent (dus geen zomerabonnement hebt) en geen vrijwilliger bent, word je afgemeld. Als je weer een abonnement afsluit, melden wij je weer automatisch aan bij de KNSB. Dit bespaart de vereniging kosten. Dit staat los van het lidmaatschap van de schaatsvereniging. Als je onze contributie hebt betaalt, blijf je gewoon lid van LbSV. Wil je meer uitleg hierover, lees dan verder.

Het kan zijn dat je onlangs een bericht van de KNSB hebt ontvangen met daarin o.a. de volgende mededeling

" Recentelijk ben je door de secretaris of ledenadministrateur van Schaatsvereniging Limburgse Schaatsvrienden afgemeld als lid bij de KNSB. Graag nodigen we je uit een korte vragenlijst in te vullen over je afmelding. Met jouw antwoorden kan zowel de KNSB als ook de vereniging aan de slag om het schaatsen en/of inlineskaten nog aantrekkelijker te maken."

Het verdient even uitleg wat hier aan de hand is.

De schaatsvereniging moet voor actieve sporters en kaderleden een afdracht betalen aan de KNSB en zodoende heb je een lidmaatschap bij de KNSB. Dit verenigingsjaar bedraagt die afdracht € 10,80 voor sporters jonger dan 18 jaar en € 15,12 voor sporters ouder dan 18 jaar. Voor kaderleden bedraagt de afdracht € 7,56. Het lidmaatschap bij de KNSB verzekert onder andere leden tegen ongevallen (alleen in het geval je eigen verzekering niet overgaat tot uitkeren) en dekt het bestuur van de schaatsvereniging in tegen persoonlijke aansprakelijkheid.

Op 1 juli start het nieuwe verenigingsjaar. Echter op dat moment is het voor het bestuur van de schaatsvereniging veelal nog niet duidelijk welke activiteiten leden binnen de schaatsvereniging gaan ontplooien. Om te voorkomen dat de schaatsvereniging onnodig een afdracht betaalt aan de KNSB (bijvoorbeeld voor leden die alleen lid willen zijn van de schaatsvereniging zonder verder actief te zijn of die een jaartje overslaan met sporten, maar wel lid willen blijven) wordt het KNSB-lidmaatschap per 1 juli door de schaatsvereniging stopgezet. Voor alle duidelijkheid, je bent wel lid van de schaatsvereniging, mits je hebt voldaan aan de jaarcontributie.

Zodra duidelijk is of het lid actief is binnen de schaatsvereniging dan wordt het KNSB-lidmaatschap weer geactiveerd, bijvoorbeeld als een lid een schaatsabonnement aanvraagt in het nieuwe verenigingsjaar.
Voor leden met een abonnement voor de zomertraining wordt het KNSB-lidmaatschap niet op 1 juli stopgezet, omdat zij actief sporten bij aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.

Door als vereniging op deze wijze te handelen, wordt geld uitgespaard waardoor de hoogte van het tarief voor de abonnementsprijzen kan worden gedrukt.

Kortom, leden die dus geen schaatsabonnement en geen zomerabonnement afnemen en leden die niet als kaderlid (bestuur, vrijwilliger) hun diensten aanbieden binnen de schaatsvereniging, worden niet aangemeld bij de KNSB. Uiteraard mogen deze leden wel deelnemen aan de gratis activiteiten binnen de schaatsvereniging zoals de toertochten. Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats, namelijk dat bij deelname aan toertochten deze leden niet zijn verzekerd via de KNSB bij onverhoopte ongevallen. Maar nogmaals, aanspraak maken op de verzekering via de KNSB is pas mogelijk als je eigen verzekering het ongeval niet ontvankelijk verklaart.

Opmerking: Het mag duidelijk zijn dat leden die hun KNSB-licentie willen verlengen voor deelname aan wedstrijden ervoor moeten zorgen, dat ze wel als KNSB-lid geregistreerd staan. Door tijdig een schaatsabonnement aan te vragen wordt aan deze voorwaarde voldaan.

Nieuws Overzicht